Thống Kê Khu Vực Đắt Đỏ Theo Từng Bang

Jul 06, 2018 11:10 AM

Nền kinh tế Mỹ phục hồi và liên tục tăng trưởng đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng tích cực đến đời sống người dân cả nước. Tuy nhiên, đối với những người mua nhà tiềm năng, thì đây lại là một tin bất lợi.

Bên cạnh mức thu nhập trung bình tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục tăng trưởng. Giá nhà trung bình rơi vào khoảng gần hơn $300,000 USD, hoặc hơn $100,000 USD so với chỉ 10 năm trước.

Và tất nhiên, thị trường bất động sản ở từng khu vực là khác nhau. Một vài nơi giá nhà vẫn còn ở mức chấp nhận được, nhưng những nơi khác đã vượt ngoài tầm tay của phần lớn người Mỹ.

Để xác định thị trường bất động sản ở địa hạt nào là đắt đỏ nhất ở từng bang, 24/7 Wall Street đã tổng kết lại giá nhà trung bình của 3,119 địa hạt so với kết quả cùng kỳ Q2/2017 từ Hiệp Hội Bất Động Sản Mỹ. Tại những thị trường đắt đỏ nhất ở những tiểu bang như New York, Massachusetts, California, và Virginia, một căn nhà điển hình có mức giá hơn $750,000. Tại California, khu vực nhà ở đắt đỏ nhất có mức giá trung bình hơn $1,000,000 USD. Ở những bang khác, những khu vực đắt đỏ cũng sẽ có mức giá trung bình hiếm khi dưới $200,000 USD.

 

Alabama:

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Shelby.

Mức giá trung bình: $213, 550.

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $863/ tháng.

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $72,310 (Bang: $46,257)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.8%.

 

Alaska:

Khu vực đắt đỏ nhất: Thành phố Sitka và Borough.

Mức giá trung bình: $375,056.

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,516/ tháng.

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $70,160 (Bang: $76,440)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.2%.

 

Arizona:

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Maricopa.

Mức giá trung bình: $265,696.

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,074/ tháng.

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $55,676 (Bang: $53,558)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1,9%.

 

Arkansas:

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Benton

Mức giá trung bình: $ 187,490

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $758/ tháng.

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $59,016 (Bang: $44,334)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.7%.

 

California:

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt San Francisco.

Mức giá trung bình: $1,087,599

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $4,395/ tháng.

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $87,701 (Bang: $67,739)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 35.9%.

 

Colorado:

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Pitkin

Mức giá trung bình: $748,919

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $3,027/ tháng.

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $69,789 (Bang: $65,685)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 33.7%.

 

Connecticut

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Fairfield

Mức giá trung bình: $429,548

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,736/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $86,670 (Bang: $73,433)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 14.2%

 

Delaware

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt New Castle

Mức giá trung bình: $276,771

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,119/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $66,283 (Bang: $61,757)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.0%

 

Florida

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Monroe

Mức giá trung bình: $454,051

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,835/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $60,303 (Bang: $50,860)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 10.5%

 

Georgia

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Forsyth

Mức giá trung bình: $346,839

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,402/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $91,842 (Bang: $53,559)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.9%

 

Hawaii

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Honolulu

Mức giá trung bình: $705,856

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $2,853/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $77,161 (Bang: $74,511)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 12.0%

 

Idaho

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Blaine

Mức giá trung bình: $456,220

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,844/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $58,086 (Bang: $51,807)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 16.6%

 

Illinois

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt DuPage

Mức giá trung bình: $316,749

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,280/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $81,521 (Bang: $60,960)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 3.0%

 

Indiana

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Hamilton

Mức giá trung bình: $259,934

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,051/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $87,782 (Bang: $52,314)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.3%

 

Iowa

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Dallas

Mức giá trung bình: $225,413

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $911/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $78,918 (Bang: $56,247)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.3%

 

Kansas

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Johnson

Mức giá trung bình: $260,490

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,053/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $78,186 (Bang: $54,935)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.5%

 

Kentucky

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Oldham

Mức giá trung bình: $289,783

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,171/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $86,324 (Bang: $46,659)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.7%

 

Louisiana

Khu vực đắt đỏ nhất: Orleans Parish

Mức giá trung bình: $234,627

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $948/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $37,488 (Bang: $45,146)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 2.6%

 

Maine

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Cumberland

Mức giá trung bình: $286,624

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,158/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $61,902 (Bang: $53,079)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.4%

 

Maryland

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Montgomery

Mức giá trung bình: $516,442

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $2,087/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $100,352 (Bang: $78,945)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 9.0%

 

Massachusetts

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Nantucket

Mức giá trung bình: $977,237

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $3,949/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $89,428 (Bang: $75,297)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 47.1%

 

Michigan

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Leelanau

Mức giá trung bình: $281,979

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,140/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $59,018 (Bang: $52,492)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 6.4%

 

Minnesota

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Carver

Mức giá trung bình: $329,383

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,331/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $88,638 (Bang: $65,599)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.7%

 

Mississippi

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Madison

Mức giá trung bình: $215,215

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $870/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $65,924 (Bang: $41,754)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 2.8%

 

Missouri

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Platte

Mức giá trung bình: $222,358

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $899/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $70,879 (Bang: $51,746)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.7%

 

Montana

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Gallatin

Mức giá trung bình: $319,440

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,291/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $57,021 (Bang: $50,027)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 3.9%

 

Nebraska

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Washington

Mức giá trung bình: $206,862

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $836/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $65,565 (Bang: $56,927)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.3%

 

Nevada

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Douglas

Mức giá trung bình: $369,794

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,494/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $59,769 (Bang: $55,180)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 4.4%

 

New Hampshire

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Rockingham

Mức giá trung bình: $329,449

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,331/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $82,398 (Bang: $70,936)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.6%

 

New Jersey

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Bergen

Mức giá trung bình: $484,775

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,959/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $88,487 (Bang: $76,126)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 7.0%

 

New Mexico

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Santa Fe

Mức giá trung bình: $312,757

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,264/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $55,370 (Bang: $46,748)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 3.9%

 

New York

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt New York

Mức giá trung bình: $932,366

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $3,768/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $75,513 (Bang: $62,909)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 43.0%

 

North Carolina

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Orange

Mức giá trung bình: $312,333

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,262/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $61,130 (Bang: $50,584)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 2.8%

 

North Dakota

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Burleigh

Mức giá trung bình: $251,682

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,017/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $66,057 (Bang: $60,656)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.6%

 

Ohio

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Delaware

Mức giá trung bình: $327,088

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,322/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $94,234 (Bang: $52,334)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.8%

 

Oklahoma

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt McClain

Mức giá trung bình: $174,667

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $706/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $58,673 (Bang: $49,176)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.7%

 

Oregon

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Clackamas

Mức giá trung bình: $413,249

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,670/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $68,915 (Bang: $57,532)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 2.7%

 

Pennsylvania

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Chester

Mức giá trung bình: $367,373

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,485/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $88,995 (Bang: $56,907)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 2.9%

 

Rhode Island

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Newport

Mức giá trung bình: $404,994

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,637/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $71,347 (Bang: $60,596)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 7.1%

 

South Carolina

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Charleston

Mức giá trung bình: $330,409

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,335/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $54,931 (Bang: $49,501)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 5.5%

 

South Dakota

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Custer

Mức giá trung bình: $246,200

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $995/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $52,891 (Bang: $54,467)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.4%

 

Tennessee

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Williamson

Mức giá trung bình: $453,433

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,833/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $100,140 (Bang: $48,547)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 4.0%

 

Texas

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Kendall

Mức giá trung bình: $356,824

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,442/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $76,350 (Bang: $56,565)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 6.0%

 

Utah

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Summit

Mức giá trung bình: $653,466

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $2,641/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $91,470 (Bang: $65,977)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 16.9%

 

Vermont

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Chittenden

Mức giá trung bình: $297,508

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,202/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $66,414 (Bang: $57,677)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.2%

 

Virginia

Khu vực đắt đỏ nhất: Thành Phố Falls Church

Mức giá trung bình: $850,801

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $3,438/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $115,244 (Bang: $68,114)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 15.4%

 

Washington

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt San Juan

Mức giá trung bình: $565,568

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $2,286/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $58,029 (Bang: $67,106)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 11.6%

 

West Virginia

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Jefferson

Mức giá trung bình: $245,334

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $992/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $69,753 (Bang: $43,385)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 0.8%

 

Wisconsin

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Waukesha

Mức giá trung bình: $285,462

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $1,154/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $78,268 (Bang: $56,811)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 1.2%

 

Wyoming

Khu vực đắt đỏ nhất: Hạt Teton

Mức giá trung bình: $747,676

Mức Lãi Vay Thế Chấp Trung Bình: $3,022/ tháng

Thu nhập hộ gia đình trung bình: $75,594 (Bang: $59,882)

Tỷ lệ BĐS trên 1 triệu USD: 28.3%

 

Phương pháp và dữ liệu khảo sát.

Để xác định thị trường bất động sản ở địa hạt nào là đắt đỏ nhất ở từng bang, 24/7 Wall Street đã tổng kết lại giá nhà trung bình của 3,119 địa hạt so với kết quả cùng kỳ Q2/2017 từ Hiệp Hội Bất Động Sản Mỹ. Mức lãi vay thế chấp trung bình ở cùng giai đoạn cũng được lấy từ NAR với giả định khoản vay thế chấp thời hạn 30 năm với lãi suất 3.5% và thanh toán trước 10%. Mức thu nhập hộ gia đình của từng hạt được lấy từ Bảng Khảo Sát Người Tiêu Dùng Mỹ 2016 của Cục Điều Tra Dân Số. Vui lòng tham khảo thêm các thông tin liên quan về kết quả này tại đây.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

person
send
stay_current_portrait
help_outline

Stay Connected:

Kết nối với chúng tôi:

AVS US PROPERTY

HOTLINE: 0938 61 30 62

Email: vietnam@avseb5.com
Tầng 6, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

keyboard_arrow_up